Điều khoản sử dụng

Xin chào và cảm ơn bạn đã truy cập chieucao.net. Khi sử dụng website này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng dưới đây:

Quyền truy cập và sử dụng

 • Chieucao.net cung cấp quyền truy cập và sử dụng tạm thời cho website của mình.
 • Bạn đồng ý sử dụng website một cách hợp pháp, không gây hại cho chúng tôi hoặc bên thứ ba nào khác.

Trách nhiệm của người dùng

 • Khi sử dụng website, bạn có trách nhiệm đảm bảo thông tin cá nhân của mình là chính xác, đầy đủ và luôn cập nhật.
 • Bạn phải tuân thủ tất cả các quy định, pháp luật liên quan đến việc sử dụng website.
 • Bạn không được sử dụng website để vi phạm pháp luật hoặc các quy định có liên quan.

Nội dung website

 • Chieucao.net nỗ lực để đảm bảo nội dung trên website là chính xác và cập nhật nhất có thể. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tất cả nội dung luôn hoàn hảo.
 • Website có thể có các liên kết đến trang web khác do bên thứ ba quản lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung trên các trang đó.

Quyền sở hữu trí tuệ

 • Tất cả nội dung trên chieucao.net, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, phần mềm, âm thanh và mã nguồn là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi các luật về quyền tác giả.
 • Bạn không được phép sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc tái tạo bất kỳ phần nào của website mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm

 • Chieucao.net không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website của chúng tôi.
 • Chúng tôi không đảm bảo rằng website sẽ hoạt động liên tục, an toàn hoặc không có lỗi.

Thay đổi điều khoản

 • Chieucao.net có quyền chỉnh sửa hoặc cập nhật những điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Bạn có trách nhiệm định kỳ xem lại những điều khoản sử dụng này để cập nhật những thay đổi mới nhất.

Bằng cách tiếp tục sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng ngưng sử dụng chieucao.net.